Меню KDT
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығын тойлау шеңберінде Тіл мен әдебиет институты ҰАҚ-ның "М.Қозыбаев атындағы СҚУ" "Практикалық қазақ тілі" кафедрасы "Ұлы даланың ұлы тұлғалары" тақырыбында эссе байқауын ұйымдастырды.


Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығын тойлау шеңберінде Тіл мен әдебиет институты ҰАҚ-ның "М.Қозыбаев атындағы СҚУ" "Практикалық қазақ тілі" кафедрасы "Ұлы даланың ұлы тұлғалары" тақырыбында эссе байқауын ұйымдастырды. Эссе байқауының мақсаты - оқушылардың патриотизм сезімін, өз елінің тарихына сүйіспеншілікті тәрбиелеу, ұлттық сана мен рухани жаңғыру, өз халқына сүйіспеншілік, мақтанышты қалыптастыру. Оқытуы орыс тіліндегі мектептерінің оқушылар арасында қорытындылар жасалды. Тоқсан би орта мектебінің оқушысы Каршалова Дарина ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды, ұстазы қазақ тілінің мұғалімі Бейсенова К.Т.
Кафедрой «Практический казахский язык» Института языка и литературы НАО «СКУ им М.Козыбаева» в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан был организован конкурс эссе на тему «Ұлы даланың ұлы тұлғалары». Цель конкурса эссе – воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к истории своей страны, формирование национального сознания и духовного возрождения, уважения, любви, гордости к своему народу. Подведены итоги среди учащихся школ с русским языком обучения. Учащаяся 11 класса средней школы Токсан би Каршалова Дарина удостоена диплома ІІІ степени, учитель казахского языка Бейсенова К.Т.


Комментариев нет
170 просмотров
Автор: b0910skobilim
Добавлено: 25.11.2021 в 16:17

Возможно вас заинтересует...!