Меню KDT
Біз зорлық-зомбылыққа қарсымыз!!! Мы против насилия!

Қоғам үшін ең бастысы – тәуелсіздік, адам үшін бас бостандығы және уайым қайғысыз өмір. Оның кепілі заңдылық. Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық – адам бостандығы. Адамның және адамзаттық құқықтары мен бас бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау-конституциялық заңдылықтың басты талабы. Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты міндеттің бірі – бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу.
Главное для общества-независимость, свобода для человека и беспокойная жизнь. Залогом его является законность. В нашем обществе самое главное достояние – свобода человека. Обеспечение и защита прав и свобод человека и человечества-главное требование конституционного закона. Одной из главных задач в достижении здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья в Казахстане является защита прав ребенка, борьба с насилием.


Қоғам үшін ең бастысы – тәуелсіздік, адам үшін бас бостандығы және уайым қайғысыз өмір. Оның кепілі заңдылық. Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық – адам бостандығы. Адамның және адамзаттық құқықтары мен бас бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау-конституциялық заңдылықтың басты талабы. Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты міндеттің бірі – бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу.
Главное для общества-независимость, свобода для человека и беспокойная жизнь. Залогом его является законность. В нашем обществе самое главное достояние – свобода человека. Обеспечение и защита прав и свобод человека и человечества-главное требование конституционного закона. Одной из главных задач в достижении здорового образа жизни, сохранении и укреплении здоровья в Казахстане является защита прав ребенка, борьба с насилием.


Комментариев нет
18 просмотров
Автор: b0612skobilim
Добавлено: 19.05.2020 в 13:20

Возможно вас заинтересует...!